majomax.sk
Kontakt

Kontaktné údaje

MAJOMAX spol. s r.o.
Robotnícka 2124, 017 01 Považská Bystrica

e-mail: info@majomax.sk
tel: +421 42 4320 402

IČO: 315 765 16
DIČ: 2020 439 135
IČ DPH: SK 2020 439 135

konateľ spoločnosti: Dr. Jozef Tabaček
mobil: +421 903 177 777
e-mail: tabacek@majomax.sk

Obchodný register Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro, vložka č.: 2192/R

Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK46 7500 0000 0040 0859 9490

Obchodný register SR

MAJOMAX spol. s r.o. – sklad transformátorov
Fučíkova ul., 015 01 Rajec
(areál firmy KFTS s.r.o.)

Kontakt:

konateľ spoločnosti Dr. Jozef Tabaček
mobil: +421 903 177 777
e-mail: tabacek@majomax.sk

Prejsť na začiatok