majomax.sk

O spoločnosti

História:

Firma MAJOMAX, spol. s r.o. sa zaoberá obchodnými činnosťami, poskytovaním služieb a výrobou.

Vznikla v roku 1993.

Profil spoločnosti:

a) Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

– výkup, spracovanie a predaj železných a neželezných kovov

b) Veľkoobchodná činnosť okrem koncesovaných živností

– nákup, prepracovanie a predaj Fe tyčového materiálu a drôtu (ložiskové a ostatné ocele), pásky na klietky a triskacieho materiálu pre strojárske podniky na Slovensku.

c) Maloobchodná činnosť zameraná na predaj elektromateriálu, zámočníckych, kľúčiarskych a železiarskch tovarov.

– nákup a predaj strojov a zariadení pre druhotné spracovanie surovín (PVC, sklo, papier, drevo, pneumatiky). Obchod s užitými strojmi a zariadeniami na strojársku výrobu.

d) Kovoobrábanie, a to brúsenie, ostrenie, sústruženie, frézovanie a vŕtanie železných a neželezných materiálov.

e) Výroba kľúčov do zámkov dverí bytov, firiem, osobných a nákladných automobilov, trezorov a uzamykateľných skríň a skriniek. Oprava zámkov a trezorov, zabudovávanie generálneho systému.

f) Výkup, opravy, revízie a predaj distribučných transformátorov.

g) Podnikanie v oblasti medzinárodnej spolupráce pri uzatváraní dvojstranných dohôd o spolupráci so strojárskymi, hutníckymi a ostatnými firmami.

Prejsť na začiatok