majomax.sk
Veľkoobchod

Veľkoobchodná činnosť

Nákup, preprava a predaj              

Veľkoobchodná činnosť v hutníckom materiále ako sú valcované drôty a tyčová oceľ spočíva v nákupe od MORAVIE STEEL, a.s. Třinec. Spoločnosť MAJOMAX s.r.o. nakupuje od ostatných dodávateľov aj žíhané, ťahané, lúpané, brúsené a fosfátované produkty.

Spracovateľom ocelí dodávame tryskací materiál v tvrdosti a priemeroch podľa požiadaviek odberateľa.

Valcovaný drôt
Oceľ kruhového prierezu ťahaná za studena
Tyčová oceľ kruhového prierezu – brúsená
Po ďalšom spracovaní drôtu, ako je žíhanie, ťahanie, brúsenie a fosfátovanie,
je produkt dodávaný pre výrobu teliesok na valivé a guličkové ložiská
Prejsť na začiatok