majomax.sk
Odpady

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

– výkup, spracovanie a predaj železných a neželezných kovov

– delenie Fe odpadu podľa tried EU

– rozvoz Al a Cu odpadu do hutných závodov  na Slovensku i do zahraničia

Napaletovaný Cu odpad a Al triesky pripravené na odvoz
Preprava Fe odpadu vagónom do železiarní

Prejsť na začiatok